Psicomotricitat

La pràctica psicomotriu que portem a terme a la nostra escola, està basada en el mètode psicomotriu B. Aucouturier que té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels infants a través del cos afavorint el seu desesnvolupament harmònic i global.

En aquesta pràctica es treballa la unitat del plaer sensoriomotor com un factor que afavoreix el desenvolupament del cos, el procès de simbolització i la seva representació.

La psicomotricitat que els nostres alumnes fan, té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals.
En observar el nen en acció, la psicomotricista descobreix i comprén el significat de la seva expressivitat motriu, el seu desig de ser un mateix.

La psicomotricista està disposada a acompanyar, acceptar i donar suport per a proporcionar a l'infant les respostes adequades a les seves necessitats i desitjos.

Durant les sessions de psicomotricitat els nostres infants parteixen de les seves necessitats emotives i motrius convertint-se en els veritables protagonistes del seu aprenentatge segons els seu interessos.

A la nostra escola, la psicomotricitat té un pes molt important i per afavorir la seva pràctica ho fem sempre amb mig grup i en una sal específica amb una gran i diversa quantitat de material motriu. D'aquesta manera els hi procurem una atenció més individualitzada.

 

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto