Hort escolar

Objectius específics que persegueix el Centre:

 • Impulsar l'ús educatiu d’eines i feines agrícoles en el centre.
 • Practicar amb els nostres alumnes feines agrícoles pròpies de l’hort.
 • Conrear diferents productes de l’hort.
 • Fer un seguiment dels diferents productes conreats.
 • Fer fitxes de seguiment de les plantes conreades.
 • Utilitzar un terreny annex a l’hort per experimentar amb diferents llavors.
 • Crear un racó de l’hort en un suro del vestíbul on s’informi de les activitats que s’estan fent i s’acompanyi de fotografies.
 • Aconseguir una major participació de les famílies.

Descripció / Actuacions:

 • Pràctica amb els nostres alumnes les feines agrícoles pròpies del hort.
 • Conreu de diferents productes de l’hort.
 • Demanda d’eines, estris agrícoles, llavors, adobs, etc. a l’Ajuntament, escola de Natura, etc.
 • Elaboració de fitxes de seguiment de les plantes conreades.
 • Tots els alumnes de P-3 a 6è han de conrear algun tipus de planta. S’espera la continuïtat i la col·laboració per part de l'Ajuntament.
 • També una col·laboració continuada de l'Escola de Natura: llavors, adobs, ...
 • S’han d’anar provant diferents llavors per veure quines van millor i conrear-les el curs següent.

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto