Atenció a la diversitat

Escola Llorens Artigas - Atenció a la Diversitat

Durant el primer trimestre les classes de P3 són ateses per dues mestres a cada classe. A partir del segon trimestre, la TEI continua donat suport a P3 i la resta de reforços d’Ed. Infantil es dediquen a reforçar l’aprenentatge de la  lecto-escriptura a P5.

A més del professorat de suport/reforç a infantil i primària i de les dues aules d’educació especial, a l’escola es fan els següents desdoblaments:

  • Durant les quatre hores setmanals de llengua, a primer, segon i tercer, cada nivell es desdobla en tres grups i són atesos per tres mestres en comptes de dos.
  • Informàtica: De P5 a quart, una vegada a la setmana  cada classe es divideix en dos grups, un d’ells fa informàtica i l’altre expressió oral o escrita. A les classes de cinquè i sisè el desdoblament es fa dues vegades a la setmana.
  • Ed.Infantil: hores de psicomotricitat i ludoteca.

Una altra activitat destinada a afavorir l'atenció a tot l'alumnat són les tutories individualitzades, espais de trobada setmanals entre els i les mestres amb els seus alumnes. Amb les tutories individualitzades es vol donar veu als nens i nenes perquè puguin expressar el que pensen, el que senten, com ho viuen, què els agrada, què els disgusta… oferint espais de trobada entre l’alumnat i el professorat, espais tranquils i relaxats, espais per poder conèixer amb més amplitud no solament l'alumne, sinó també la persona; perquè cadascú disposa d'una història pròpia que el fa diferent, que és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto