Preinscripcions pel curs 2018-2019

Estimades families,

Us comuniquem les informacions i el calendari de preinscripcions d'Educació Infantil i Primària pel curs vinent.

 

Calendari de preinscripció 2018-2019

Difusió de l'oferta

9 d'abril

Presentació de sol·licituds

del 13 al 24 d'abril

Publicació de llistes amb el barem provisional      

 3 de maig

Presentació de reclamacions

del 4 al 8 de maig

Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

 10 de maig

Sorteig del número per al desempat

 11 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

 15 de maig

Publicar oferta definitiva

 11 de juny

Publicació de les llistes d'admesos

 12 de juny

Matriculació

 21 al 27 de juny

 

Informació preinscripció 2018-2019

HORARI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

Matins: de 9 a 11h.

Tardes: de 15 a 16 h.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

(original i fotocòpia)

 - DNI del pare i la mare

 - Llibre de família

 -  Llibre de vacunacions del nen/a

 -  Targeta sanitària del nen/a.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS QUE APORTEN PUNTUACIÓ

CRITERIS GENERALS

 

 - Germans escolaritzats al centre: No cal documentació.

 - Domicili: Certificat de convivència, només quan l'adreça al·legada és diferent de la que consta en el DNI.

 - Renda anual de la unitat familiar: Documentació que acredita que és beneficiaria de la Renda Mínima d'Inserció.

 - Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a,germà o germana: Certificat emès pel Departament de Benestar Social i Família.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 

 - Família nombrosa o monoparental: Carnet vigent.

 - Malaltia crònica de l'alumne/a: Informe mèdic o certificat oficial en el que s'indiqui expressament la malaltia crònica que afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs.

 - Pares, mares o germans ex alumnes: No cal documentació.

INFORMACIÓ GENERALITAT

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto