Projecte Educatiu

Projecte Educatiu - Escola Llorens Artigas

Linia metodològica

La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s'adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de l'alumnat.

En l'aspecte instructiu s'intenta l'adopció de sistemes actius, no autoritaris que impliquin la participació de l’alumnat en el propi procés d'aprenentatge.

L'escola pren el compromís de fomentar en l'alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l'adquisició dels aprenentatges.

L'Educació com a procés integral

Fomentem una educació basada en la solidaritat, el respecte dels altres i de si mateixos, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat, el gust pel treball ben fet, ...

Orientem i ajudem l’alumnat en el difícil aprenentatge de la convivència i solidaritat, respectant el pluralisme i els valors democràtics.

Ens regim  pel principi de coeducació, entenent-la  com  una educació per la igualtat sense cap mena de discriminació per raó del sexe.

Potenciem un règim participatiu en la gestió de l'escola per part de  les famílies, professorat, alumnat i personal no docent.

L'escola es relaciona amb l'entorn i programa activitats que facilitin el seu coneixement:  activitats diverses programades per l’Ajuntament, sortides al barri, participació en festes populars, escola de natura, activitats esportives, ...

Els valors positius de pau i col·laboració es treballen a l'escola mitjançant les tutories i l'actuació constant del professorat en les diferents situacions que es presenten.

Realitzem una atenció preferent cap a la diversitat, sigui de tipus cultural o intel·lectual.

Ens actualitzem als últims avenços tecnològics, i per això ens preocupem d’integrar les noves tecnologies en tots els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Quins objectius educatius tenim?

Afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de cada alumne.

Potenciar l’educació del nostre alumnat en la llibertat, la solidaritat i la convivència democràtica.

Desenvolupar un ensenyament actiu, científic i pluralista.

Fomentar l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de treball.

Afavorir l’atenció a la diversitat cultural i intel·lectual, vetllant per a què cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats.

Integrar les noves tecnologies en tots els processos d’ensenyament i aprenentatge i aconseguir el progrés en competència comunicativa.
Aquí teniu el llistat de documents i projectes de l'escola per descarregar:

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto