Aula de música

Anterior Següent

L’aula de Música, amb la col·laboració de tothom, s’ha pogut anar dotant d’eines i materials per dur a terme la seva tasca. Tots els cursos tenen com a mínim una sessió de Música a la setmana. També s’amplien els coneixements amb sortides musicals a l'Auditori de Barcelona,  audicions organitzades per l'Ajuntament, concerts realitzats pels propis alumnes, tallers de creació d’instruments i trobades de dansa amb d’altres escoles.

La música és un element que contribueix al desenvolupament general de la personalitat de l’infant i del seu comportament envers els altres. És per aquest motiu que des de l’aula de música es planifiquen activitats d’ensenyament-aprenentatge en les quals la música és la protagonista, ja que s’aprèn música fent-ne.

 

Els objectius que es pretenen assolir són els següents:

  • Interpretar individualment i col·lectivament cançons tradicionals catalanes i d’arreu del món i paral·lelament assolir una emissió de veu correcta.
  • Assolir l’hàbit i l’actitud d’escolta, com també dels coneixements bàsics, instruments, obres, formes i autors, que permeten gaudir de l’audició musical. També demostrar sensibilitat, comprensió i creativitat amb un bon gust estètic i artístic en la pràctica musical.
  • Adonar-se dels elements fonamentals del llenguatge musical: ritme, melodia, expressió i acompanyar cançons amb suport rítmic o melòdic amb instrument de percussió determinada i indeterminada. A més, en el tercer curs s’incorpora l’aprenentatge de la flauta.
  • Assolir justesa i precisió rítmica, a partir del moviment del propi cos, de la pràctica de jocs i danses, i participar en la vida musical de l’escola i de l’entorn.

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús. Més informació

Accepto